Važno je gde kupujete biljke

Naše biljke su uzgajane na otvorenom prostoru u rasadniku “EGZOTIKA “ takva biljka je klimatski prilagodjena na naše uslove i jedan je od bitnih razloga zašto trebate kupiti biljke u našem rasadniku “EGZOTIKA” Proizvodnja biljaka u našem Rasadniku se odvija po najvišim standardima sa povremenom kontrolom Instituta za Šumarstvo Beograd. Pinus Sylvestris Watereri -kalem na štapu Pinus Sylvestris -Viridis Cone Pinus Nigra Guard Pinus Mugo Mops-Kuglasti bor na štapu Pinus Nigra Brepo-Kalem na štapu Pinus Densiflora-Jane Kluis Pinus Mugo-Winter Gold Pinus NikVek-Kalem na štapu Ginkgo Biloba...

Read More