Naše biljke su uzgajane na otvorenom prostoru u rasadniku “EGZOTIKA “ takva biljka je klimatski prilagodjena na naše uslove i jedan je od bitnih razloga zašto trebate kupiti biljke u našem rasadniku “EGZOTIKA”

Proizvodnja biljaka u našem Rasadniku se odvija po najvišim standardima sa povremenom kontrolom Instituta za Šumarstvo Beograd.